KSIĘGA DANIELA ROZDZIAŁ 2. WIELKI POSĄG.

 

KSIĘGA DANIELA ROZDZIAŁ 2. WIELKI POSĄG. Opublikowano 2023. 02. 19.

 

Nabuchodonozor to jeden z najwybitniejszych władców Babilonu. Kiedy zajął Judę po raz pierwszy, Judejczycy zachowali znaczną niezależność pod warunkiem posłuszeństwa, jednak szybko zaczęli się buntować, przestali płacić podatki i usiłowali nakłonić Egipt do wojny przeciwko Babilonowi. W końcu Nabuchodonozor miał tego dość, najechał Judę, zburzył świątynię, spalił Jerozolimę i uprowadził do niewoli najzdolniejszych młodych ludzi. Mieli oni służyć królowi jako administratorzy, urzędnicy i doradcy, deportacja ich, była pierwszym z trzech etapów wygnania. Wśród jeńców znaleźli się Daniel i jego trzej przyjaciele, zostali uprowadzeni wraz z tysiącami rodaków, i po okresie szkolenia zaczęli usługiwać władcy; Dan 1:18,19, aż pewnej nocy król miał sen; Dan 2:1,2, (BT), „W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał sny; ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. (2) Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny; ci zaś przyszli i stanęli przed królem.” Zaniepokojony władca kazał natychmiast kazał wezwać wykładaczy snów i wróżbitów i Chaldejczyków, ponieważ ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł już spać; 1 Moj 41:8, Dan 4:5, (4:2). Wielu ludzi dość sceptycznie odnosi się do snów, jednak starożytni mieli na ten temat odmienne zdanie. Babilończycy byli wybitnymi znawcami wróżb, praktyki wróżbiarskie były szeroko stosowane. Król często podejmował decyzje wagi państwowej w oparciu o wróżby, radził się wróżbitów jakie ma podjąć decyzje, a oni mówili jemu, co mówi wróżba; Ezech 21:21,22, (26,27). Władca w każdej sprawie wymagającej mądrości i rozeznania radził się kapłanów, ludzi zajmujących się magią i zaklinaczy; Dan 1:20. I dzisiaj nie brakuje ludzi którzy kupują gazety tylko po to, aby czytać horoskopy. Chociaż żyjemy w wieku postępu i nauki, to jeżeli chodzi o wróżenie sytuacja niewiele się zmieniła, nawet ludzie uczeni chodzą do wróżek i podejmują w pracy decyzje w oparciu o wróżby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Króla ogarnął wielki niepokój, wręcz przestrach, sen wywarł na nim tak wielkie wrażenie, że zapomniał co mu się śniło, tym bardziej chciał wiedzieć co mu się śniło i co ten sen oznacza; Dan 2:3-6, „Król powiedział do nich: Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć. (4) Odrzekli zaś Chaldejczycy: Królu, żyj wiecznie! Opowiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie. (5) Odpowiedział król Chaldejczykom: Wiedzcie o moim postanowieniu: jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. (6) Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie zaszczyty. Toteż powiedzcie mi sen i jego znaczenie!” Chaldejczycy przywitali króla tradycyjnym; „królu żyj wiecznie,” po czym domagali się aby król opowiedział im sen. Królowie zatrudniali mnóstwo mędrców i astrologów którzy wróżyli i uważali że posiadają nadludzką mądrość. Naturalną procedurą było, że kiedy król miał sen wymagający interpretacji, najpierw informował mędrców o treści snu. Jednak król nie pamiętał snu, ale wywarł on na niego tak wielkie wrażenie, że koniecznie chciał znać sen i jego znaczenie, dlatego kategorycznie zażądał żeby mu podali sen i wyjaśnienie. Mędrcy, wróżbici, interpretatorzy snów cieszyli się w Babilonie wielkim autorytetem, jednak nie potrafili objaśnić snu, ponieważ nawet nie znali jego treści. Przerażony król stał się bardzo niebezpieczny, ogłosił edykt, że jeśli nie oznajmią mu tego snu, to każe ich rozsiekać na kawałki, a domy ich każe zamienić w gruzowisko, niektóre przekłady mówią; „w gnojowisko, w ustępy publiczne,” 2 Król 10:27, Ezdr 6:11,(Gd). Przeznaczyć czyjś dom na ustęp, to największa ujma, jednak władcy często wydawali podobne rozkazy; Dan 3:29, (Brze). Król przestrzega mędrców i wróżbitów mówiąc; „Wiedzcie o moim zarządzeniu, postanowieniu” i daje zapowiedź surowej kary, ale daje zarazem zapowiedź nagrody; Dan 2:48.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie każdy ma na swoim dworze gromadę uczonych interpretatorów snów którzy sporo kosztowali, a jednak teraz okazali się bezwartościowi, a stawianie królowi warunków, tylko go rozgniewało; Dan 2:7-9, „Odpowiedzieli powtórnie: Niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie. (8) Król zaś odrzekł: Teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu, (9) mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać wyrok - i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo, dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie.” Oto nadszedł czas próby dla wróżbitów, albo dadzą radę wyjawić królowi sen, albo stracą nie tylko zajęcie, ale i życie. Gdyby król opowiedział im sen, z interpretacją nie mieli by problemu, mieli oni do dyspozycji liczne senniki opisujące znaczenie przeróżnych snów, a i zmyślić jakąś interpretację mogli na poczekaniu. Dlatego domagali się od króla aby im opowiedział sen, a wówczas oni już dadzą jakieś wyjaśnienie. Nietrudno dać wyjaśnienie jakiegoś snu, kiedy ktoś go opowie, ale jeżeli oni posiadają jakąś wyższą wiedzę, jak twierdzili, to powinni umieć przekazać nie tylko wyjaśnienie snu, ale i sam sen. Król widząc ich bezradność, domyślił się że chcą go oszukać, król musiał już wcześniej podejrzewać magów o to, że go oszukują, mówią co się stanie, a potem tak działają i manipulują wszystkim, aby wszystko co zapowiedzieli się wypełniło. Władca zdał sobie sprawę, że jego interpretatorzy snów są bezwartościowi, nie kierują się prawdziwą wiedzą, a jedynie wyuczonymi interpretacjami snów. Na pewno pomyślał; „Jeżeli bogowie dają wam objaśnienie snów, to niech wam powiedzą jaki to był sen.” Mędrcy i magowie utracili swoją wiarygodność w oczach króla, który zauważał że chcą jedynie zyskać na czasie, dlatego mówi im, że jeżeli podadzą mu treść snu, to on im uwierzy że rzeczywiście potrafią podać mu i wyjaśnienie snu; Przy 12:19. Oto król otaczał się najbardziej uczonymi ludźmi tamtych czasów, wszyscy kapłani babilońskich bogów, Chaldejczycy, wróżbici i wszyscy mędrcy Babilonu, są obrazem tej mądrość, ale są także obrazem duchowieństwa Babilonu Wielkiego które jest podobnie bezwartościowe jeżeli chodzi o prawdziwą wiedzę. Wszyscy oni nie byli w stanie zaradzić wymaganiu króla, aby objaśnić sen z przesłaniem Boga, gdyż Bóg udaremnia ich rady; Iza 19:3, Iza 44:25, tu była potrzebna mądrość wyższego rzędu, mądrość Boga Izraela i Daniela.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaldejczycy stwierdzili, że król domaga się niemożliwego, nawet nie wyobrażali sobie, aby mogli zmierzyć się z takim wyzwaniem by obwieścić królowi sen, który nie został im opowiedziany; Dan 2:10-12, „Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub Chaldejczyka. (11) Pytanie, jakie król stawia, jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi. (12) Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich.” Chaldejczycy zdali sobie sprawę, że oni nie dadzą rady opowiedzieć snu, to czego wymagał król przekraczało ich możliwości, argumentowali że jedynie bogowie mogli by dać królowi odpowiedź, a bogowie nie przebywają między ludźmi; Dzie 7:48. Mówiąc że bogowie nie przebywają między ludźmi, sami przyznali, że nie mają żadnego kontaktu z bogami, że ich mądrość jest ziemska, przyziemna, i że nie są w stanie niczego królowi wyjawić. Wówczas władca wpadł w wielki gniew, bardzo się zdenerwował i rozgniewał tak, że wydał wyrok śmierci na wszystkich; Przy 16:14, Przy 20:2. Wyznaczył też człowieka który miał się zająć wykonaniem wyroku; Dan 2:24.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skoro wyrok dotyczył wszystkich mędrców, dotyczył także Daniela i jego przyjaciół których zatrudniono jako mędrców i doradców; Dan 2:13-16, „Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. (14) Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. (15) Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy? Ariok przedstawił Danielowi sprawę. (16) Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia snu.” Dowódca gwardii królewskiej już kazał szukać wszystkich do zgładzenia, zaczęto ich sprowadzać na jedno miejsce, jeszcze chwila i będzie po nich. W tej sytuacji Daniel zachowując spokój i rozwagę; Przy 25:15, Przy 29:11, Kazn 10:4, zwrócił się do dowódcy gwardii z pytaniem, dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy? Widocznie wcześniej nie słyszał o problemach magów Babilońskich z wyjaśnieniem królowi snu. Wówczas dowódca zapoznał Daniela ze sprawą której wcześniej nie znał, a kiedy ten zorientował się o co chodzi, udał się do króla aby odroczyć egzekucję o jeden dzień, wierzył że Bóg może dać jemu odpowiedź i będzie mógł uratować siebie, i tych ludzi. Daniel znał opisane wydarzenia dotyczące snów z czasów Józefa, kiedy to faraon Egipski miał sny, a nie wiedział jakie jest ich znaczenie, i nikt nie potrafił mu ich objaśnić oprócz Józefa; 1 Moj 41:1-32. Daniel wiedział że czasami Bóg przekazuje człowiekowi poprzez sny wiadomości, i jak za czasów faraona, tak teraz sytuacja mogła być podobna; 4 Moj 12:6, „rzekł: - Posłuchajcie moich słów! Jeśli wśród was znajduje się prorok Jahwe, Ja daję mu się poznać w widzeniu, przemawiam do niego we śnie.” Władca stwierdził że warto wstrzymać się z wykonaniem wyroku, aby dowiedzieć się jaki miał sen i co on oznaczał, tym bardziej, że Daniel okazał się dla niego jedyną szansą na to, aby dowiedzieć się jaki miał sen i co on oznaczał.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy król przychylił się do prośby Daniela, ten pośpiesznie udał się do domu; Dan 2:17,18, „Następnie udał się Daniel do domu i opowiedział sprawę swym towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, (18) aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi.” W domu opowiedział sprawę swoim przyjaciołom i tam razem modlili się gorliwie o przychylność, poznanie i zrozumienie w sprawie tajemniczego snu króla. Modlili się o miłosierdzie do Boga Nieba; Ps 115:3,16, aby oni także nie musieli ponieść śmierci; Ps 145:8,9. Razem prosili w usilnych modlitwach o miłosierdzie i zmiłowanie, bo Jahwe jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym dobroci; Ps 116:5, Dan 9:9, Neh 9:17. Daniel wierzył, że tylko Bóg może podać rozwiązanie tak tajemniczej sprawy, tylko Bóg daje prawdziwe poznanie; Amos 3:7. I tylko Bóg może wybawić ich z doświadczenia, aby nie ulegli zagładzie; 1 Moj 18:23, 2 Pio 2:9. Szczera modlitwa z głębi serca naszego ma wielką wartość; Fil 4:6,7. Daniel i jego przyjaciele unikali wszelkich praktyk babilońskich magów i wróżbitów, pośród ludu Bożego takie praktyki były zakazane, ponieważ są metodą zwodzenia i oszustwa, oraz obrzydliwością dla prawdziwego Boga Jahwe; 5 Moj 18:9-12.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wówczas Jahwe zareagował i wysłuchał Daniela, objawił mu treść i znaczenie snu, jako odpowiedź na jego modlitwy. Bóg mówi do swoich proroków w nocy; Ps 89:19,(20), w nocnym widzeniu Bóg dał Danielowi ten sam sen co królowi, wraz ze zrozumieniem; Hiob 33:14-16, „Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. (15) We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku; (16) Wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie.” Na łożu naszły go sny i Bóg przekazał mu wizje w których Jahwe objawił tę tajemnicę w znakach; Dan 2:19-23, „Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba. (20) Daniel mówił tymi słowami: Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem. (21) On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. (22) On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. (23) Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię. Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy, sprawę królewską nam oznajmiłeś.” Wówczas Daniel wysławia Boga, bo wie komu zawdzięcza zrozumienie snu jakie otrzymał, dlatego wielbił Boga Nieba i wysławiał jego imię, życząc sobie aby imię Jahwe było błogosławione przez wszystkie wieki; Ps 113:1-3. Wysławiał mądrość i moc Jahwe; Hiob 12:13, Ps 147:5. Wielbił Boga za objawienie rzeczy ukrytych i spowitych ciemnością, uwielbiał i sławił Boga, bo On udziela mądrości i mocy, daje prawdziwą wiedzę; 1 Kron 29:11-13. Bóg jest tym, który zmienia czasy i pory, sam decyduje o tym co i kiedy ma się wypełnić; Dzie 1:7, Iza 60:22. Bóg usuwa królów i ustanawia królów; 1 Sam 2:7,8, Dan 4:17. Bóg jest tym, który wyjawia sprawy ukryte i głębokie; Jer 33:3, 1 Kor 2:10. Jest Bogiem światła który rozjaśnia największą nawet ciemność; Hiob 12:22, Ps 139:12, Hebr 4:13, gdyż u Boga mieszka światłość; Ps 36:9,(10), Ps 112:4, 1 Jan 1:5. Do objaśnienia tego snu potrzebna okazała się prawdziwa mądrość, taka która by poradziła sobie z trudnym problemem. Mędrcy i wróżbici babilońscy nauczyli się swojej mądrości z podręczników, ale Daniel był mądry, bo żył w bliskiej relacji z Bogiem i tylko Jemu ufał. Prawdziwa mądrość pochodzi od Boga, On jest dawcą prawdziwej mądrości, taką mądrością obdarzył Daniela i jego przyjaciół; Dan 1:17, Przy 2:6, Jahwe jest dawcą światła, inteligencji, ducha mądrości; Efez 1:17, Jak 1:5. Podczas snu Daniel skupił całą swoją uwagę na nocnym widzeniu, wówczas otrzymał odpowiedź na usilne prośby i błagania; Hiob 4:12,13, „Oto ukradkiem doleciało do mnie słowo, cichy szmer jego pochwyciło ucho moje. (13) Przy rozważaniu nocnych widzeń, gdy ludzi twardy sen ogarnia.” Otrzymał zarazem wybawienie nie tylko dla siebie i przyjaciół, ale i dla mędrców babilońskich; Ps 50:15, Ps 91:15,16.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnego dnia Daniel udał się do Arioka, dowódcy straży którego król wyznaczył do zgładzenia mędrców babilońskich; Dan 2:24,25, „Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by pozabijał mędrców babilońskich, i tak powiedział do niego: Nie zabijaj mędrców babilońskich! Wprowadź mnie przed króla, a podam królowi znaczenie snu. (25) Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla i tak powiedział do niego: Znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu.” Daniel przekazał dowódcy dobre wieści dla mędrców babilońskich, stanął w ich obronie, nie szukał korzyści ani zysku, ale dobra drugich. Dowódca zaprowadził Daniela do króla któremu przekazał, że znalazł kogoś z Judy kto oznajmi królowi znaczenie snu, mówi przypisując sobie zasługę znalezienia Daniela i rozwiązania problemu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król widząc że jego mędrcy i magowie nie mogą wyjawić jemu snu, miał wątpliwości czy Daniel temu podoła, zwrócił się więc z pytaniem do Daniela czy rzeczywiście wyjawi mu sen, upewnia się czy Daniel zna się na tym wystarczająco i czy nie będzie opowiadał mu rzeczy nieprawdziwych; Dan 2:26-28, „Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię Belteszassar: Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie? (27) Daniel odpowiedział wobec króla: Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. (28) Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące:” Daniel nie opierał swojej wiedzy na sennikach astrologów, lecz na Żywym Bogu, który daje zrozumienie; Dan 4:18,(15). Mądrość Boga znacznie przewyższa mądrość magów babilońskich; Iza 47:12,13. Dlatego mówi królowi, że tej tajemnicy nie objawią królowi jego astrolodzy, magowie ani mędrcy, tylko Bóg może wyjawić ludziom tajemnice dotyczące przyszłości; 1 Moj 41:16. Podobnie jak Józef, Daniel także otrzymał zrozumienie wszelkich wizji i snów; 1 Moj 40:5-13. Nie przypisał sobie umiejętności wyjaśniania snu, nie mówi; „ja odgadłem ten sen!” lecz przypisuje chwałę Bogu i mówi, że jest Bóg który objawia tajemnice, i Bóg oznajmia królowi co nastąpi przy końcu dni; Obj 4:1, 1 Pio 1:5. Sen dotyczy dalekiej przyszłości, tego co nastąpi przy końcu dni, sen ma więc charakter symboliczny i proroczy, mówi bowiem o czasach ostatecznych; Dan 10:14, Dan 12:4.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król otrzymał proroczy sen o tym, co nastąpi później, czyli w dalekiej przyszłości, Bóg ukazał mu losy świata od jego czasów począwszy, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa i usunięcia władzy tego świata, symbolizowanej przez wielki posąg; Dan 2:29,30, „Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie. (30) Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli swego serca.” Księga Daniela zawiera proroctwa, we śnie króla o wielkim posągu także zawarte jest proroctwo, rozpoczyna się ono w czasach Daniela, ale docelowym punktem wypełnienia są czasy końca. Daniel pokornie wyjaśnia dlaczego Bóg jemu właśnie objawił sen, nie dlatego że jest mądrzejszy nad drugich, ale dlatego że zamysł Boży co do ludzkości tego wymagał; Ps 25:14. Daniel skromnie wskazuje na Boga jako tego, który objawia tajemnice; Dan 4:9,(6). Bóg chciał ukazać ludzkości panoramę dziejów świata, a to oznacza, że Bóg ma plan co do ludzkości, a także co do królów i władców świata, aby okazali rozwagę jak Nabuchodonozor, i dali się skorygować; Ps 2:10-12, Ps 82:1-4. Król z woli Boga miał poznać tajemnice Boże i miało przy tym wyjść na jaw, co jest w głębi serca króla, że władca ukorzy się przed prawdziwym Bogiem; Dan 4:34,35,37, (31,32,34).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz Daniel przystępuje do opisu przedmiotu snu króla Nabuchodonozora; Dan 2:31-35, „Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. (32) Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, (33) golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. (34) Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. (35) Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię.” Król słucha opowieści Daniela który mu opowiada sen, i przypomina sobie ten sen, i nabiera zaufania do Daniela. To że Daniel był w stanie opowiedzieć królowi sen, jest dla niego wyraźnym dowodem, że sam Bóg musiał to jemu objawić. Wielki posąg ma kształt człowieka, ale człowiekiem nie jest, posągi w Biblii przedstawiały bożki, bałwany, często były stawiane przez królów i władców państw; 2 Kron 33:1-7. Posągi takie były nie tylko symbolem religijnym, ale i symbolem państwa oraz samego króla, gdzie głową wszystkiego był władca; Dan 3:1-6. Posąg składający się z wielu coraz większych, a coraz mniej wartościowych warstw, przedstawia historię świata, zarys historii wielkich mocarstw które z czasem stają się coraz bardziej zdegradowane, niemoralne i pozbawione wszelkich wartości, tak że zbliża się ich upadek. Świat ma stałą tendencję zmieniać się na gorsze, chociaż ludzie uważają że społeczeństwo i cywilizacja rozwija się stale i idzie do przodu, mamy nowe wynalazki i wszystko jest coraz lepsze, ale Bóg pokazuje że tak nie jest, jest coraz gorzej. Chociaż świat rozwija się przemysłowo, tworzy nowe wynalazki, maszyny, urządzenia, lekarstwa, to moralnie następuje coraz większy i coraz szybszy upadek. Dzisiejsze prawo zabrania tego, co jeszcze do niedawna było normą i prawdą i sprawiedliwością, na ich miejsce wprowadza się dziwaczne wynalazki prawne, które są zwykłym bezprawiem. Dziś ludzie mają coraz większe problemy z odróżnianiem dobra od zła. Cały czas toczona jest wojna pomiędzy światem i jego bogami, a Najwyższym Bogiem Jahwe. Wielki posąg ze snu króla, przedstawia bałwochwalczą epokę świata, panującą do czasów przyjścia królestwa Bożego, które zniszczy wielki posąg tego świata wraz z jego bożkami; Jer 10:11, Sof 2:11, Zach 13:2. Ten olbrzymi posąg miał głowę, tułów, biodra, nogi i stopy, a wszystko z innych materiałów. Najdroższym materiałem była głowa ze złota, potem materiały stawały się coraz tańsze i coraz gorsze, aż do stóp częściowo z żelaza a częściowo z gliny jako kruchego i słabego materiału, na którym trudno cokolwiek postawić aby mocno stało. Fundament każdej budowli musi być solidny, żadna budowla nie przetrwa na słabym podzielonym fundamencie; Mat 12:25. Stopy przedstawiają fundamenty tego świata w dniach ostatecznych, które są słabe, żelazo wymieszane z gliną to pozór siły. Czego możemy się spodziewać jeżeli chodzi o przyszłość tego świata? Niektórzy oczekują że ludzkimi wysiłkami poprawimy losy świata, poprawimy jakość życia, jakość powietrza, wody itd. Wielu ludzi próbuje walczyć o poprawę czystości środowiska, poprawę wyżywienia i jakości życia czy zdrowia, ale efekty tego są znikome, o wiele szybciej postępuje niszczenie i degradacja środowiska niż jego naprawa. Jednak powalenie posągu, jego siły i potęgi, odmieni losy ziemi, a odbędzie się to za sprawą Boga, posąg ten zostanie potrzaskany na kawałki oraz unicestwiony; Obj 11:17,18. To nam przedstawia, że dzisiejszy świat nie stoi mocno, nie trzeba będzie siły ręki ludzkiej aby go przewrócić; 1 Sam 17:47, mocarze zniesieni zostaną bez udziału ręki ludzkiej; Hio 34:20,(Gd). Zawirowania jakie na niego spadną, wywrócą go bardzo szybko, upadnie z wielkim hukiem podczas wielkiego chaosu i zamieszania, roztrzaska się tak, że resztki jego rozwieją się jak plewy latem kiedy rolnik przewiewa zborze na klepisku, podrzucając je do góry szuflą, przedstawia to ulotność grzeszników i ich wielkich systemów polityczno religijnych; Ps 1:4, Iza 17:12-14, Iza 40:23,24. Wszystko, całe to wielkie dziedzictwo wielu wieków cywilizacji, mocarstw i imperiów, upadnie i zniknie, tak że nie zostanie po nich żaden ślad; Ps 37:10, Iza 29:5, Obj 20:11. To co jest przeciwne Bogu zostanie potrzaskane, jak Mojżesz potrzaskał bożka kiedy zstąpił od Boga z góry, Mojżesz przychodzący z góry Bożej przedstawia wtóre przyjście Pana Jezusa; 2 Moj 32:20. Po upadku posągu wszelki ślad po nim szybko zniknie; Iza 40:17, nastanie nowa era, era Królestwa Bożego, czas kiedy powróci dobro, sprawiedliwość i prawość. Bóg jest Skałą, to jest tytuł Boga; 1 Sam 2:2, 2 Sam 22:3, Ps 71:3. Nieobrobione kamienie używano często do budowy ołtarza dla Jahwe; 2 Moj 20:25. Taki kamień posłany od Boga przybędzie i roztrzaska ten posąg i wszelkie struktury tego świata, a sam napełni całą ziemię, co przedstawia że na ziemi zapanuje królestwo Boże z Panem Jezusem na czele. Mesjasz jest kamieniem narożnym którego Bóg użyje do odbudowy świątyni; Mat 21:42,44, przybywa na Syjon; Iza 59:20, Obj 14:1, aby razem z pierwocinami ludu Bożego zacząć działać; Obj 2:26,27. Jak Dawid pokonał Goliata przy pomocy kamienia, tak Jezus przy pomocy kamienia królestwa, roztrzaska wielki posąg; Jan 16:33, 1 Sam 17:4,49, a wówczas kamień ten, zamieni się w wielką górę Syjon i będzie panował nad całym światem; Mich 4:1-3. Tam będzie błogosławieństwo, życie po czas niezmierzony; Ps 133:3, Iza 25:6-8. Królestwo Boże, które reprezentuje kamień oderwany nie za pomocą ręki ludzkiej, pochodzi od samego Boga, zastąpi ono wszystkie inne królestwa, oznacza to, ustanowienie rządów Bożych z Jezusem Chrystusem na czele nad całą ziemią. Jednak od chwili przyjścia, do wypełnienia całej ziemi, będzie musiało upłynąć tysiąc lat panowania Pana Jezusa Chrystusa; Obj 20:2-4. Przychodzące królestwo staje się wielką górą Syjon, symbolizującą czyste, prawdziwe, mające Boże uznanie wielbienie Boga; Ps 125:1, Ps 15:1-5, Iza 33:15,16. W przeciwieństwie do innych gór i wyżyn, które dzisiaj napełniają ziemię bożkami; 3 Moj 26:30. Oto nadchodzi nowe imperium, które będzie trwało na zawsze, postawione na kamiennym fundamencie, na Chrystusie. Czy ty znajdziesz się w tym królestwie? Czy też modlisz się o przyjście królestwa Bożego? Mat 6:9,10.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel najpierw opowiedział królowi sen, a teraz przystępuje do objaśnienia znaczenia snu; Dan 2:36-43, „Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. (37) Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, (38) w którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze złota. (39) Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. (40) Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. (41) To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, (42) a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. (43) To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną.” Oto Daniel podaje objaśnienie snu i król dowiaduje się, że to on, jako wielki władca ówczesnego świata któremu Bóg dał panowanie siłę, moc i chwałę; Dan 5:18, któremu powierzył ludzi i zwierzęta polne; Jer 27:5-7, jest przedstawiony w tym śnie jako głowa ze złota. Złoto jest metalem cennym i rzadkim, każdy z metali oznacza pewną epokę świata, złota głowa Nabuchodonozora przedstawia okres, kiedy ludziom dobrze się powodzi, są szczęśliwi pod władzą króla który dba o swoich poddanych. Biblia przedstawia króla jako wielkie drzewo pod którym chroniło się wszelkie zwierzę i ptaki nieba, wszystko żywiło się z owocu tego drzewa; Dan 4:11,12, 20-22. Siła imperium i troska króla zapewniały pokój na całym jego terytorium; Dan 4:1. Król był jak wielkie drzewo hojnie owocujące dla dobra wszystkich mieszkańców, tak że czuli się pod jego panowaniem dobrze. Był wielkim prawodawcą i budowniczym, budował pałace i świątynie, wiszące ogrody, szerokie ulice miasta którego mury były tak szerokie, że mogły się na nim wyminąć dwa rydwany, a fosy napełniały wody Eufratu zapewniając bezpieczeństwo. Panował czterdzieści lat i dziś uchodzi za największego władcę Babilonu, sam mówi o sobie, że jest budowniczym Babilonu i jego pałaców; Dan 4:29,30, (26,27). Następnie Daniel opisuje kolejne królestwa, które chociaż wielkie, są coraz mniejszej wartości. I tak najpierw następują piersi i ramiona ze srebra, srebro jest wielokrotnie tańsze niż złoto, a przedstawia Medo Persję; Dan 5:28, Dan 7:5, Dan 8:20. Władza w nim podzielona na dwóch władców, więc słabsze, bardziej podzielone. Potem opisuje biodra z brązu przedstawiające Grecję, metal jeszcze słabszy, bardziej miękki i królestwo bardziej podzielone, które tylko w okresie swego powstania miało jednego władcę, ale potem podzieliło się na cztery; Dan 7:6, Dan 8:5,6,20,21, Dan 11:3,4. Aż w końcu mamy nogi z żelaza które przedstawiają Cesarstwo Rzymskie podzielone na dwie części, Cesarstwo Zachodnie oraz Cesarstwo Bizantyjskie; Dan 7:7,19,23. Epoka Rzymu przyszła z mocą żelaza, które jest twardsze od innych metali; Jan 11:48. Rzym zmiażdżył i zdruzgotał imperium greckie, wchłonął pozostałości imperium Medów i Persów oraz Babilończyków. Jego panowanie rozciąga się na wiele wieków a chociaż niektórzy mówią o jego upadku, to jego kultura i prawodawstwo panuje na świecie do dni dzisiejszych. Władza Rzymu to władza twarda, mocna i bezwzględna, nie znosząca sprzeciwu, Rzym wsławił się wieloma krwawymi podbojami wielu narodów, mordem i grabieżą powiększał swoje terytoria. Przedstawione tu mocarstwa podbijały Judę, która jest obrazem królestwa Bożego. Rzymianie w roku siedemdziesiątym n.e. zburzyli Jerozolimę i tamtejszą świątynię, oraz prześladowali uczniów Pana Jezusa. Chociaż tamtych imperiów już nie ma, to my mamy dorobek cywilizacyjny ludzkości w zdobyczach mocarstw tamtych czasów. Aż na koniec, dochodzimy do stóp wielkiego posągu i palców, które są częściowo z żelaza, a częściowo z miękkiej gliny, palce z żelaza zmieszane z gliną, to rozpad Rzymu na wiele państw tworzących obecnie Unię Europejską. To niezależnie rządzące się państwa powstałe na fundamencie kultury i prawa Rzymu, które powstają z tego królestwa; Dan 7:24. Gliniane stopy i palce, to nasza dzisiejsza cywilizacja, świat oparty na urojonych ideologiach które zdominują państwa i społeczności skłóconego świata w dniach końca. W stopach pozostały już jedynie jakieś marne resztki siły żelaza w postaci kultury, prawa i obyczaju Rzymu. Rozprzestrzeniły się one najpierw w krajach Europy, a potem rozprzestrzeniły się na wiele regionów świata. Obecnie żyjemy w epoce stóp z gliny, które okażą się tylko po części mocne, a po części kruche, gdyż glina nie łączy się z żelazem. Władza silnych królów, autokratów, cezarów przeminęła, i nadal przemija, nadchodzą nowe czasy, do władzy doszli liberałowie, demokraci i socjaliści. Ludzie są wymieszani i nie łączą się razem, wręcz zwalczają się wzajemnie, jak polityczna lewica walczy z polityczną prawicą, chociaż są razem wymieszani w łonie jednego państwa, miasta czy rodziny, nie łączą się ideologicznie. A co słabe nie będzie chciało popierać i łączyć się z tym co silne, dlatego wokół mamy tak wiele protestów, strajków i manifestacji. Glina przedstawia miękką, słabą władzę socjalistów, liberałów i demokratów, która składa się z wielu stale kłócących się i spierających się ze sobą partii politycznych. Zwolennicy jednej partii wypowiadają totalną wojnę zwolennikom drugiej partii i w kraju cały czas panuje atmosfera wojny, kłótni i chaosu, kłamstw i oczerniania. Środki przekazu zostały zaprzęgnięte w tą walkę i stale słyszymy agitację i wezwania do walki, a przecież demokracja miała być najlepszym systemem władzy, ochroną przed walką. W porównaniu z życiem pod władzą dzisiejszych demokratycznych rządów, życie pod władzą króla Nabuchodonozora było oazą spokoju, złotymi czasami. Partie i stronnictwa stale walczą ze sobą o władzę która trwa zaledwie kilka lat, do następnych wyborów; Przy 28:2. Do tego dochodzą imigranci którzy nie integrują się ze społeczeństwami liberalnego zachodu, nie łączą się w jedno społeczeństwo. Władza gliny, to władza słaba, wybierana często przypadkowo poprzez ludzi głosujących na osoby, które znalazły się na listach ponieważ mają znajomości, lub wiedzą komu ile zapłacić, działają w polityce dla kariery, albo dlatego że w niczym innym im nie wyszło. Powstają z nich rządy socjalistyczne, ateistyczne, lewackie słabe, wewnętrznie podzielone; Mar 3:24, Łuk 11:17. Emancypacja i parytety doprowadziły do tego, że kobiety umieszczane są na szczytach władzy, nawet te, które nie mają o tym pojęcia. Niegdysiejsi silni doświadczeni mężczyźni u władzy, to już historia, patologia władzy rozwija się coraz szybciej. Posągowi świata i głowa ze złota nie pomoże, jeżeli ma nogi z gliny, ma wadę i jego upadek jest tylko kwestią czasu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stopy posiadają dziesięć palców, liczba dziesięć przedstawia pełnię państw w czasach końca; Obj 13:1, które przedstawiają państwa i ich władców, i to za czasów tych królów Bóg przystąpi do działania; Dan 2:44,45, „W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, (45) jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne.” Za czasów tych królów, czyli za panowania dziesięciu palców demokratycznych systemów; Obj 17:12, prezydentów i premierów słabych socjalistycznych, liberalnych, glinianych rządów, których decyzje stale są podważane przez wiele partii politycznych stale kłócących się ze sobą, które forsują lewicowe wartości. W czasach kiedy na sprawowanie władzy wpływ będzie miało wielu polityków z których każdy ma inną receptę na rządzenie, Bóg Nieba wzbudzi trwałe królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu; Iza 9:7,(6), Mich 4:7, 2 Sam 7:13. Narody dowiedzą się, że Najwyższy jest Władcą w królestwie ludzkim i że w końcu powierza je komuś podobnemu do Syna Człowieczego; Dan 7:13,14, Dan 12:1. Nie przejdzie ono na żaden inny lud; Dan 7:27, zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa świata; Ps 110:5, Iza 60:12, całe to wielkie dziedzictwo świata wielkich mocarstw przedstawionych w tej wizji wielkiego posągu; Ps 2:1-6. Całe to królestwo świata stanie się królestwem naszego Pana Boga i Jego Chrystusa; Obj 11:15. Bóg Jahwe kładzie kamień na Syjonie; Iza 28:16, oznacza to przybycie Pana Jezusa do oczyszczonego duchowego ludu Bożego; Obj 14:1. Razem utworzą królestwo które rozpocznie swoją działalność jako kamień; Zach 12:3, który oderwał się od góry, bez działania człowieka i tocząc się nabierze szybkości, aż zetrze wszystkie elementy tego świata, te bardziej wartościowe i te mało wartościowe, te ze złota, srebra, brązu, żelaza i gliny. Upadek posągu, to upadek cywilizacji i całego jej dziedzictwa, będzie to kontrolowane położenie kresu wszystkiemu co jest nieprawe, rozpocznie się nowa era. Można ją nazwać, erą rozwoju i napełniania ziemi przez kamień królestwa, które trwać będzie przez okres Milenium, aż do ostatecznej próby na końcu tego okresu; Obj 20:7-11. Słowo Boże nazywa Boga Jahwe Wielkim, ponieważ Jahwe czyni wielkie rzeczy i daje nam je poznać; 2 Sam 7:21,22, Ps 96:4, Ps 145:3, Jer 32:18. To Jahwe wyjawił królowi co ma się wydarzyć potem, czyli pod koniec dni tego świata, sen jest niezawodny a wyjaśnienie wiarygodne ponieważ Jahwe jest absolutnym Panem historii; Iza 14:24, Iza 55:11.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjawienie snu zrobiło na władcy wielkie wrażenie, tak nim wstrząsnęło że pokłonił się nisko prorokowi Bożemu, oraz obdarował go darami. Daniel otrzymał wonności aby mógł składać kojące ofiary Bogu; Ezdr 6:10. Król był pod tak wielkim wrażeniem, że zaczął wywyższać prawdziwego Boga; Dan 2:46-49, „Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła. (47) Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział: Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę. (48) Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. (49) Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim.” Król, największy władca ziemi był pod tak wielkim wrażeniem, że pada na twarz przed Danielem. Może to obraz groteskowy, ale to obraz czasów, kiedy królowie kłaniać się będą sługom Boga żywego; Dan 7:27, Iza 49:23, Obj 21:24. Nabuchodonozor był poruszony objaśnieniem snu dokonanym przez Daniela, mimo że w Babilonie było mnóstwo świątyń i mnóstwo bogów, ze złota i srebra, pięknie przystrojonych, a jednak dostrzega on wielkość i moc prawdziwego Boga. Wielki, dumny król który wcześniej sam się miał za boga, teraz mówi o Bogu i dostrzega wyższość Boga Izraela nad jego bogami, musiał się ukorzyć i przyznać, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem który wyjawia tajemnice, jest Bogiem bogów i Panem panów; Ps 136:2,3. Jest Bogiem który wyjawia tajemnice nadchodzącej przyszłości; Iza 42:9. Król wysławiał Boga Jahwe, ponieważ mądrość Boża zwyciężyła nad mądrościami Babilonu znacznie je przewyższając. Władca okazał wobec Daniela swoją hojność i obdarował go bogatymi darami oraz wywyższył go urzędem, powierzając mu stanowisko rządcy nad całą prowincją babilońską, oraz czyniąc go zwierzchnikiem nad mędrcami Babilonu; Dan 4:9,(6). Co za paradoks, ktoś kto unikał wróżb, astrologii, magii, miał teraz zostać szefem magów, naczelnym ich przełożonym. Daniel jednak prosił króla aby do sprawowania władzy nad całą prowincją babilońską, król wyznaczył jego przyjaciół, natomiast Daniel pozostał na dworze królewskim usługując władcy swoją wiedzą i roztropnością. Z tego rozdziału księgi Daniela wynika przesłanie, że Jahwe panuje nad losami świata, ma władzę nad historią i kształtuje ją. Daje nam znać o swoim zamyśle wobec niego, a jeżeli tak jest, to i my pozwólmy, aby zapanował w naszym życiu; Ps 119:56.

 

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin