KSIĘGA DANIELA ROZDZIAŁ 4. WIELKIE DRZEWO.

 

KSIĘGA DANIELA ROZDZIAŁ 4.

WIELKIE DRZEWO. Opublikowano 2023. 02. 26.

 

Ta księga proroka Daniela, zawiera opis tajemniczego snu wielkiego króla Babilonu Nabuchodonozora, który go przeraził; Dan 4:4-7,(UBG),(1-4) „Ja, Nabuchodonozor, żyłem spokojnie w swoim domu i rozkwitałem w swoim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na swoim łożu, oraz widzenia w mojej głowie zatrwożyły mnie. Wydałem więc dekret, aby przyprowadzano przede mnie wszystkich mędrców Babilonu, żeby oznajmili mi znaczenie tego snu. Wtedy przyszli magowie, astrologowie, Chaldejczycy i wróżbici; i opowiedziałem im sen, ale nie potrafili mi oznajmić jego znaczenia.” Król mówi w pierwszej osobie, wygląda to tak, jak gdyby to on pisał te słowa, albo Daniel dokładnie spisywał co mówi władca. Pisze, że żył sobie w swoim pałacu szczęśliwie, aż naszedł go sen który zburzył jego spokój i szczęście, był bardzo zaniepokojony, wydał więc polecenie aby mędrcy babilońscy oznajmili mu znaczenie jego snu. Jednak wszyscy jego mędrcy, magowie i astrolodzy nie byli w stanie objaśnić mu tego snu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W końcu przed królem stanął Daniel który był głównym przełożonym wszystkich mędrców Babilonu; Dan 2:48. Król wiedział że w Danielu jest duch Boży, który daje mu zrozumienie i umiejętność wyjaśnienia wszelkich snów; Dan 4:8,9,(5,6) „Aż w końcu przyszedł przede mnie Daniel, którego imię brzmi Belteszassar, zgodnie z imieniem mojego boga, a w którym jest duch świętych bogów, i przed nim opowiedziałem sen; Belteszassarze, przełożony magów, wiem, że duch świętych bogów jest w tobie i że żadna tajemnica nie jest dla ciebie trudna. Posłuchaj widzenia z mojego snu, który miałem, i powiedz mi jego znaczenie.” Król nie nazywa Daniela Belteszassarem, ale nazywa go Danielem, świadczy to o szacunku jakim go darzył. Jednocześnie jest przekonany, że Daniel objaśni mu sen, ponieważ jest pewien że w Danielu przebywa duch świętych bogów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władca opowiada Danielowi swój sen; Dan 4:10-12, (7-9), „Takie są widzenia w mojej głowie, jakie miałem na swoim łożu: Patrzyłem, a oto drzewo pośrodku ziemi, a jego wysokość była ogromna. Drzewo rosło i było potężne, a jego wysokość dosięgła nieba i było widoczne aż po krańce całej ziemi. Jego liście były piękne, jego owoc obfity i na nim był pokarm dla wszystkich. Pod nim znajdowały cień zwierzęta polne, na jego gałęziach mieszkało ptactwo niebieskie i z niego miało pożywienie wszelkie ciało.” We śnie król oglądał wizje i widział, a oto pośrodku ziemi rosło ogromne drzewo. Izrael także nazwany jest zielonym drzewem oliwnym co oznacza, że drzewa często przedstawiają wielkich władców, państwa i królestwa oraz ich panowanie; Jer 11:16,17. To, że wysokość drzewa sięgała aż do nieba, oznacza że król nie tylko wielkością swego królestwa wzrósł bardzo, ale że wzrósł także bardzo w pychę; Eze 31:10. Dalej król opowiada Danielowi, że drzewo to miało piękne listowie i obfity owoc, tak że był na nim pokarm dla wszystkich. Pod nim znajdowały schronienie wszelkie stworzenia, a ptaki niebios zamieszkiwały pośród jego konarów i wszyscy się żywili z owocu drzewa. Bóg dał królowi nawet zwierzęta polne i ptactwo, oraz nazywa Nabuchodonozora sługą swoim; Jer 27:6,7. Wszelkie istoty które żyły pod władzą króla, żyły szczęśliwie jak pod wielkim, owocującym drzewem. Król dbał o swoich poddanych, był wielkim prawodawcą i budowniczym, budował place, ulice i pałace, budował świątynie i wiszące ogrody. Mury miasta zabezpieczył tak, że wszyscy czuli się bezpiecznie. W postaci licznych zwierząt polnych, przedstawione są wszelkie ludne narody żyjące pod panowaniem tego monarchy, narodów czasami mogło być kilkadziesiąt albo wręcz setki; Eze 31:6. Konary drzewa, jego gałęzie przedstawiają przywódców ludu, satrapów, książąt, natomiast ptactwo i listowie przedstawiają ludność.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie władca widział w swoich wizjach, jak zstępował święty z nieba, z postanowieniem Najwyższego; Ps 103:20,21, Dan 4:24,(21), Bóg posługuje się swoim gronem zaufanych świętych aniołów, czuwających, zawsze gotowych na służbę dla Boga; Mat 18:10, Ps 89:5,(6), święty nakazał zrąbać to drzewo, poobcinać konary, otrząsnąć liście i porozrzucać jego owoc; Dan 4:13,14, (10,11), „Widziałem jeszcze w widzeniach w mojej głowie na swoim łożu: Oto stróż i święty zstąpił z nieba; Zawołał ze wszystkich sił i tak powiedział: Wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, otrząśnijcie jego liście i rozrzućcie jego owoc. Niech zwierzę ucieknie spod niego i ptactwo z jego gałęzi. Ścięcie wielkiego drzewa, oznacza utratę władzy przez króla, jego upadek; Eze 31:10-12. Radość i panowanie wyniosłych władców jest krótkie; Hio 20:5,6. Liście oznaczają ludność kraju która po jego upadku nie będzie służyć królowi, już nie będzie związana z tym drzewem; Prz 11:28. Ucieczka wszelkich zwierząt oznacza, że stanie się ono opustoszałe, liczne ludy i narody wyjdą spod jego cienia, spod jego panowania i władzy; Jer 50:8. Wszelka zwierzyna, czyli liczne ludy i narody rozpierzchną się, oznacza to, że zaniknie wpływ wszelkiej władzy na ludy i narody; Iza 14:5-8. Bóg już niejednokrotnie obalał władzę wielkich państw, wówczas wyniosłe ich konary były odrąbane a ramię niegodziwców łamane; Iza 10:33, Hio 38:15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednakże święty Boży nakazuje pozostawić pień drzewa w ziemi, ale w obręczach z żelaza i miedzi, obręcze przedstawiają brak możliwości rozwoju, zniewolenie, wielki ucisk; 2 Król 25:7, 2 Kron 36:6. Wyrokiem Bożym pień korzenia wielkiego drzewa pozostawiono w ziemi; Dan 4:15,16, (12,13), „Lecz pień jego korzenia zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był skrapiany rosą z nieba, a trawę ziemi niech dzieli ze zwierzętami. Niech się odmieni jego ludzkie serce i niech będzie mu dane serce zwierzęce, a niech przejdzie nad nim siedem czasów. Pozostawienie pnia w ziemi, oznacza możliwość odzyskania znaczenia, ziemia zraszana rosą jest obrazem błogosławieństwa i życia; Ps 72:6,7. Serce ludzkie które król traci w tym okresie, to serce człowieka z jego odczuciami ludzkimi, a zarazem z ludzkimi zachowaniami, z mądrością; 1 Król 3:9,12. Utracić serce, to utracić mądrość, rozsądek, pokorę, to odrzucanie Boga jako Władcę Najwyższego. Serce zwierzęce które ma otrzymać, to serce bez ducha Bożego, zwierzęce, zmysłowe; Judy 19,(War). Król jest obrazem wielkiej władzy w dniach końca, która odmieni swój sposób myślenia i postrzegania świata, utraci rozsądek i mądrość, stanie się niemądra jak zwierzęta; Ps 73:22, Przy 26:3. Otumanienie króla ma trwać siedem lat, oznacza to otumanienie ideologiczne wielkiej władzy czasów końca, trwające siedem lat wielkiego ucisku: Ps 149:8,9, które doprowadzi do zachowań głupich, bydlęcych, skłaniających do spożywania trawy, do wegańskiej diety. Upadek religijności wytworzył mnóstwo idei lewicowych, komunistycznych, ateistycznych, które w imię ochrony środowiska próbują wprowadzać dziwaczne, szaleńcze ograniczenia, to wiedzie prostą drogą do upadku władzy świata, do wielkiego chaosu. Dzisiaj jedni drugimi pogardzają, wkrótce jedni drugich zaczną zabijać; Zach 14:13. Wielkie ideologiczne otumanienie władzy, doprowadzi do wielkiego ucisku trwającego siedem lat. Obłęd już działa, prawdopodobnie będzie narastał w najbliższym czasie. Oto król traci władzę, zostanie usunięty na okres siedmiu czasów, to okres potrzebny do tego, aby władcy ziemi zrozumieli, że Najwyższy jest władcą w królestwie ludzkim i że je daje komu chce, gdyż Bóg usuwa królów i ustanawia królów; Dan 2:21, Dan 4:32,(29). Jednak nawet więźniowie wielkiego ucisku, kiedy się ukorzą, mogą zostać uwolnieni z ucisku; Ps 107:10-16, Obj 7:14.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obraz wielkiego drzewa został nam przedstawiony po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim, a więc Bóg kontroluje sytuację na świecie; Dan 4:17,(14), „ Ta sprawa jest według dekretu stróżów i to żądanie jest według słowa świętych po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia nad nim.” Królestwo ludzkie zostało założone, kiedy powstali pierwsi ludzie i mieli napełniać ziemię, panować nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i wszelkimi zwierzętami które się poruszają po ziemi; 1 Moj 1:28. Jednak królestwo ludzkie szybko zostało zdominowane przez wielkich tyranów, pojawił się człowiek ambitny jak Nemrod, który zaczął pobudzać ludzi do budowy wielkiej wieży Babel i uczynienia sobie sławnego imienia, do budowy globalnego imperium z jedną stolicą, jedną władzą i narzuconą ludziom religią; 1 Moj 10:8-10, 1 Moj 11:1-4,9. Babel stał się symbolem dążenia ludzkości do sprawowania władzy nad światem, do tworzenia bóstw według własnego pomysłu, do globalnego reżimu, czego jednak nie życzy sobie Bóg. W dniach ostatecznych tendencje będą podobne. Jednak teraz zostaje królowi Nabuchodonozorowi przedstawiony sen po to, aby on jako władca królestwa ludzkiego i wszyscy żyjący ludzie poznali, że Najwyższy Bóg panuje nad królestwem ludzkim, i chce je powierzyć ludziom uniżonym, pokornym, uznającym władzę i panowanie Boga Najwyższego; Ps 107:19,20. Począwszy od przyjścia Pana Jezusa, królestwo Boże położy kres królestwom świata; Dan 2:44. Królowie nie uznający Boga Jahwe, poginą w owym wielkim dniu; Agg 2:22, Sof 3:8, zostaną pobici; Ps 110:5, Iza 41:2. Jednak narody będą potrzebowały kierownictwa aby ludzkość nie żyła w anarchii; 2 Moj 23:30, dlatego władzę otrzymają ludzie uniżeni, król Nabuchodonozor jest obrazem takich władców którzy okazują skruchę i dostrzegają wielkość naszego Boga, dlatego przedłużą pomyślność swoją; Ps 2:10-12. Będzie tak, ponieważ kamień królestwa Bożego nie od razu napełni całą ziemię, ma na to okres tysiąca lat; Dan 2:35, Obj 20:4. Przyjście Pana Jezusa doprowadzi do poddania jemu wielu spośród skruszonych królów ziemi; Ps 72:11. Będą oni ulegli i poddani wobec ludu Bożego i naszego Pana; Iza 49:7, Iza 60:3,16. I narody ujrzą chwałę ludu Bożego i przybywać będą do domu Bożego aby być uczeni prawdy; Iza 62:2, Iza 2:2,3. Wtedy władcy zatulą usta swoje przed naszym Panem, ponieważ ujrzą coś, o czym nie mieli pojęcia; Iza 52:15, Obj 1:7.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król skończył opowiadanie snu i teraz oczekiwał z niepokojem objaśnienia; Dan 4:18,19, (15,16), „ Taki sen miałem ja, król Nabuchodonozor. A ty, Belteszassarze, powiedz jego znaczenie, gdyż wszyscy mędrcy mojego królestwa nie mogli mi oznajmić jego znaczenia. Ale ty możesz, bo duch świętych bogów jest w tobie. Wtedy Daniel, który miał na imię Belteszassar, stał osłupiony przez jedną godzinę i jego myśli trwożyły go. Król odezwał się i powiedział: Belteszassarze, niech cię nie trwoży sen i jego znaczenie. Belteszassar odpowiedział: Mój panie, niech ten sen spadnie na tych, którzy cię nienawidzą, a jego znaczenie na twoich wrogów. Mędrcy Babilonu nie potrafili wyjaśnić snu który otrzymał król; Iza 47:13, jednak teraz oczekiwał objaśnienia od Daniela, który był prorokiem Jahwe i polegał na Bożej wykładni; 1 Moj 40:8, Dan 2:27,28. Jednak Daniel odwlekał wyłożenie snu, ponieważ wykładnia nie była pomyślna dla króla. Daniela przeraziły myśli i zrozumienie tej wizji, zaczął nawet życzyć wypełnienia się tego snu na wrogach króla; 2 Sam 18:32. W ten sposób zapowiedział, że sen nie zawiera pomyślnych wiadomości. Oto wizje te zapowiadały upadek władcy, utratę władzy, pozycji i zdrowia psychicznego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednak po godzinie, na wyraźne polecenie króla, Daniel przystępuje do objaśnienia jego snu; Dan 4:20-22,(17-19), „Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, jego wysokość dosięgła nieba, a było widoczne na całej ziemi; Którego liście były piękne, a owoc obfity, na którym był pokarm dla wszystkich, pod którym mieszkało zwierzę polne i na którego gałęziach przebywało ptactwo niebieskie; To ty, królu, który rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i dosięgła nieba, a twoja władza - aż po krańce ziemi. We śnie król oglądał wizje i widział, a oto pośrodku ziemi rosło ogromne drzewo. Wielcy władcy określani są mianem wielkiego drzewa, podobne określenie ale dotyczące króla Egiptu znajdujemy w; Eze 31:2,3. Daniel objaśnia królowi, że drzewem, głównym pniem na którym wznosi się cały Babilon, jest on, król sam mówi, że on go zbudował i jest on zbudowany dla chwały jego i ku dostojności majestatu jego; Dan 4:29,30, (26,27). Jego zdaniem, cały Babilon to tylko obraz jego majestatu, przebija z tej wypowiedzi wielka pycha króla. Piękne listowie, obfity owoc, pokarm dla wszystkich, cień dla wszystkich mieszkańców, świadczą o zapewnianiu przez władcę wszelkich potrzeb dla ludu mieszkającego w cieniu swego wielkiego władcy; Dan 4:12,(9). Król Babilonu rzeczywiście wyrósł nadzwyczaj i stał się potężny, wspaniałość jego się rozrosła i sięgała nieba, a panowanie swoje rozciągał na krańce świata, dlatego jest symbolem władców świata; Ps 37:35. Do osiągnięcia takiego wzrostu, drzewo potrzebuje wiele wody, wody przedstawiają ludy i narody; Eze 31:5-7.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z postanowienia Najwyższego nakazano zrąbać to drzewo i je zniszczyć; wyrok Jahwe łamie cedry wysokie; Ps 29:4,5, oznacza to upadek władcy i utratę władzy, jednak nakazano zostawić pień z korzeniami w ziemi, ale w okowach z żelaza i brązu; Dan 4:23, (20), „A to, że król widział stróża i świętego zstępującego z nieba i mówiącego: Wyrąbcie to drzewo i zniszczcie je, lecz pień jego korzeni zostawcie w ziemi i to w okowach żelaza i brązu na polnej trawie, aby był skrapiany rosą z nieba; a trawę polną niech dzieli ze zwierzętami polnymi, aż wypełni się siedem czasów nad nim. Ścięcie drzewa oznacza poniżenie władcy, utratę władzy, pień który pozostaje w ziemi oznacza ród; Iza 11:1, Hio 14:8, król jest obrazem rodu królów i władców w dniach ostatecznych, który nie straci swej władzy na stałe, powróci do niej po ukorzeniu się i poznaniu, że władza należy do Najwyższego; Ps 76:12,(13). Zakucie pnia w okowach, oznacza brak możliwości ponownego wypuszczenia pędów i możliwości rozwoju. Ale również oznacza wielki ucisk przez okres siedmiu lat, to czas na okazanie skruchy i uznanie władzy Boga prawdziwego; Hio 36:8-16. Obręcze mają znaczenie symboliczne, a oznaczają okres wielkich klęsk, wojen, suszy i braku urodzaju; 3 Moj 26:19,20,23,24, 5 Moj 28:23,24. Pozostawienie w ziemi pnia, oznacza możliwość wypuszczenia pędu po siedmiu latach, bo jest nadzieja dla władcy po okazaniu pokory i skruchy. Wypełnienie się siedmiu czasów nad nim, oznacza siedem lat upokorzenia dla króla, aż zacznie mu wracać umiejętność myślenia i rozsądzania, co jest prawdą i kto naprawdę sprawuje władzę na ziemi. W tym czasie trawę polną będzie dzielił wraz ze zwierzętami polnymi, to pokarm zwierząt. Jednak nasz miłosierny Bóg Jahwe; Ps 103:8-10, nie pozbawia nikogo nadziei, oto prorok Daniel mówi, że pień będzie skrapiany rosą z nieba aby całkiem nie obumarł. Rosa oznacza błogosławieństwo Boże, pouczenia Boże, łaskę, opiekę; Oze 14:4-6, (5-7), Przy 19:12, to rosa Słowa Bożego, pouczeń i zachęt; 5 Moj 32:2. Każda roślina powinna się cieszyć z tej rosy, bo niesie ona życie. Jahwe wycina wyniosłe drzewa, które nie przynosiły pożądanego owocu; Iza 10:33,34, aby sadzić drugie, z pnia pozostawionego w ziemi po okresie siedmiu lat ucisku, okowy zostaną zdjęte i skruszony król odzyskuje panowanie; Hiob 12:18,(Gd). Sen władcy jest obrazem, który w rzeczywistości przedstawia wydarzenia z okresu wielkiego dnia Jahwe, oraz Jego stosunek do władców świata w tym czasie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Daniel wyjaśniając królowi sen, tłumaczy, że to co ma go spotkać, jest postanowieniem Najwyższego; Dan 4:24,(21), „Takie jest znaczenie, o królu, i dekret Najwyższego, który przyszedł na króla, mego pana. Jahwe jest Władcą świata, Jahwe Najwyższym nad całą ziemią i On decyduje o tym, kto będzie panował nad królestwem ludzkim; Ps 83:18,(19), usuwa wielkich pyszałków świata; Iza 23:9, a prawych na tronach posadzi: Hio 36:7. Takie jest postanowienie i dekret Najwyższego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trudne czasy dla króla mają trwać siedem czasów, co oznacza siedem lat, jednak otrzyma on szansę na władzę w państwie, które będzie tolerowane przez Boga Najwyższego; Dan 4:25,26,(22,23), „Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą cię żywić trawą jak woły, będziesz skrapiany rosą z nieba i wypełni się nad tobą siedem czasów, aż poznasz, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce. A to, że rozkazano zostawić pień korzeni tego drzewa, oznacza, że twoje królestwo zostanie przy tobie, gdy poznasz, że niebiosa sprawują władzę.Król popada w obłęd, naśladuje sposób życia i zachowania się wołu, to upokorzenie dla władcy. Zamieszkał z dzikimi osłami i żywi się trawą tak jak dzikie osły, razem z upartymi osłami szuka żeru; Dan 5:21, Hio 39:5,8. Oto nadchodzi wielkie ideologiczne otumanienie wielkiej władzy, już jest dostrzegalne, chociaż jeszcze nie przyszło. Wielka władza chce się żywić trawą jak woły i osły, już dziś słyszymy o wytyczaniu limitów ubrań, zastąpienia mięsa owadami, likwidacji samochodów spalinowych, wprowadzanie wegańskiej diety, itd. wzbudza tym niezadowolenie społeczeństwa które w końcu przepędzi ją spośród ludzi aby zamieszkała z tymi, którzy trawą się żywią. Bóg doprowadzi elity do szaleństwa, omam i otumanienie ideologiczne doprowadzi ich do pragnienia upodobnienia się do zwierząt lubiących trawę; Hio 12:17, Oze 9:7. Wypędzenie króla spośród ludzi oznacza utratę władzy, urzędu, dóbr. Pień ściętego drzewa miał pozostać w ziemi, pozostawienie pnia z korzeniem drzewa w ziemi, oznacza że każdy król który pozna, że Najwyższy sprawuje władzę nad królestwem ludzkim, jeżeli okaże skruchę i uzna tą władzę, będzie miał królestwo; Ps 138:4-6. Celem Bożego działania jest poznanie i uznanie władzy Boga, tacy uzyska prawo do sprawowania władzy w królestwach ziemi; Ps 102:15,(16), Obj 21:24. Ale nad wszystkim, będzie już czuwał Syn Człowieczy który otrzymuje wszelką władzę i panowanie; Dan 7:13,14.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel udziela królowi dobrej rady, która powinna znaleźć jego uznanie, ponieważ ma na uwadze jego dobro; Dan 4:27, (24), „ Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada i przerwij swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje nieprawości miłosierdziem nad biednymi; może przedłuży się twój pokój.” Rada udzielona królowi, przydatna jest dla wszystkich władców, tak małych jak i wielkich, warto jej wysłuchać i wziąć ją sobie do serca; Eze 18:21. Daniel daje radę dla króla, jak dla przyjaciela; Iza 55:7, Prz 28:13. Jahwe, nasz Bóg, jest bardzo łaskawy i bardzo miłosierny, każdy może zaniechać grzechów swoich, może zacząć czynić sprawiedliwość, zacząć przejawiać miłosierdzie, pomagać biednym, porzucić bałwochwalstwo a otrzyma szansę na przedłużenie swej pomyślności; Ps 41:1,(2), Mich 6:8. Nawet wielcy mają szansę na przedłużenie swej pomyślności; 1 Król 21:29. Bóg posługuje się pokornymi królami często, królowie przyczynili się do odbudowy domu Bożego w Jerozolimie i są obrazem tych, którzy w nadchodzącym czasie również będą się do tego przyczyniać; Ezdr 1:1-3, Ezdr 6:22, Ezdr 8:36, 2 Kron 36:22,23. Podczas panowania Pana Jezusa Chrystusa, królowie również będą się przyczyniać do obudowy duchowego domu Bożego; Iza 60:10-12. Kiedy królestwo otrzymają święci Najwyższego; Dan 7:27, wówczas wyruszą niektórzy z ludu Bożego do ludów i narodów, aby obwieszczać dobrą nowinę tym, którzy jeszcze jej nie słyszeli; Iza 66:19, Mal 1:11, Obj 14:6. Wiele ludów i narodów nawróci się do Jahwe; Ps 22:27, Ps 86:9. Bóg posłużył się królem Babilonu, aby pokazać Danielowi co ma się wydarzyć przy końcu czasów. Prorok Daniel opisał w swych pismach sen wielkiego króla Babilonu Nabuchodonozora, uznając go za cenny materiał prorocki, od Boga przekazany, który ma być źródłem wiedzy w dniach ostatnich, po odpieczętowaniu tych słów księgi; Dan 12:4,9.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenną radą zakończył Daniel objaśnianie królowi snu, a niewiele czasu po tym, jak prorok Boży powiedział co spotka króla, wszystko zaczęło się wypełniać; Dan 4:28-30,(25-27), „To wszystko przyszło na króla Nabuchodonozora. Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się w pałacu królewskim w Babilonie; Król zaczął mówić: Czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja, w sile swej potęgi, zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swojego majestatu?” Nabuchodonozor miał rok czasu na wprowadzenie rady jaką dał mu prorok, aby się nawrócił, jednak nie dało to efektu. Dwanaście miesięcy po tym, jak Bóg dał prorokowi Bożemu zrozumienie tego snu, wszystko zaczęło się wypełniać. Król był najbardziej dumny ze swych licznych projektów budowlanych w stolicy, sam dumnie mówił o tym przypisując sobie zasługi i chwałę. Babilon uchodził w starożytności za cud świata, imię miasta stało się symbolem rzeczy wspaniałych, symbolem pychy ludzkiej, ludzkich możliwości budowlanych, gdyż Babilon słynął z wiszących ogrodów, bogactwa i przepychu. Nabuchodonozor uchodzi za wielkiego budowniczego świątyń, pałaców i wiszących ogrodów, dlatego wspaniałość i chwała Babilonu jest zawsze kojarzona z samym władcą; Dan 5:18,19. Król okazał się człowiekiem całkowicie owładniętym manią wielkości; „ja, siłą swej potęgi, moja chwała i mój majestat,” to słowa egocentryka. Jednak Jahwe poskramia takie bestie pychy i samolubstwa, król miał oduczyć się skupiania na sobie uwagi i samouwielbienia, ponieważ Jahwe kieruje poganami, nawet jak poganie nie zdają sobie z tego sprawy; Jer 50:31, Eze 28:6,17. Babilon i król, są obrazem dzisiejszego świata i jego władców ogarniętych pychą, manią wielkości, wywyższaniem osiągnięć cywilizacji na swoim terytorium, odwróceniem się od Boga.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamiast uznać przestrogi jakie Bóg dał poprzez sen i zmienić swoje postępowanie, popadł w jeszcze większą pychę, dumny ze swoich dokonań, zaczął się wywyższać i wynosić dzieła swoje; Dan 5:20, Przy 16:18. Jeszcze nie skończył mówić, kiedy dobiegł go głos z nieba powiadamiający go, że oto królestwo zostało mu odebrane; Dan 4: 31-33,(28-30),A gdy słowo to jeszcze było w ustach króla, oto spadł głos z nieba: Do ciebie się mówi, królu Nabuchodonozorze. Twoje królestwo odeszło od ciebie. Wypędzą cię spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, będą cię żywić trawą jak woły i wypełni się nad tobą siedem czasów, aż poznasz, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce. Tej godziny wypełniło się to słowo nad Nabuchodonozorem: Wypędzono go spośród ludzi, jadł trawę jak woły i jego ciało było skrapiane rosą z nieba, aż jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków.” Bóg działał natychmiast; Dzie 12:23. Król miał poznać kto jest Najwyższym, nie intelektualnie, nie przy pomocy myśli i poznania, ale doświadczalnie, fizycznie; Hio 34:24, Eze 17:24. Władca zaczął się zachowywać jak zwierzę, stał się człowiekiem obłąkanym, wypędzono więc go spośród ludzi, utracił nie tylko władzę nad państwem, ale i nad swoim ciałem. Bez topora który wyrąbie to wielkie drzewo, jego mieszkańcy nie opuścili by go nigdy, ale będą zmuszeni. Wypędzenie króla oznacza to samo, co ścięcie wielkiego drzewa, to nadejście wielkiego dnia Jahwe i upadek władców świata i pozbawienie ich panowania; Mal 3:2, Ps 2:6-9. W okresie spokojnej przechadzki i zadowolenia z siebie nadejdzie ich kres. Kiedy król przechadzał się po salach pałacu królewskiego, i kiedy zaczął wywyższać siebie oraz wychwalać piękno i potęgę Babilonu, nagle nadeszło wypełnienie się słowa Bożego. Król stracił królestwo, przedmiot jego chluby, upadł jako władca, ale rosa zwilżała jego ciało, żył nadal jako człowiek przed którym los mógł się odmienić. Okres wypędzenia, czyli utraty królestwa przyczynił się do tego, że jego serce ludzkie odmieniło się w serce zwierzęce, zwierzęta to symbol głupoty, otępienia, szaleństwa; Ps 32:9, Prz 30:2, a jego włosy urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków, wszystko to świadczy o zdziczeniu władcy żywiącego się trawą jak woły w okresie wielkiego ucisku; 1 Moj 1:30. Bóg dał ludziom władzę nad światem, aby w Jego imieniu sprawowali władzę i panowali nad zwierzętami i ptactwem niebieskim, kiedy jednak ziemscy królowie czynią siebie bogiem, tracą swoje człowieczeństwo, stają się jak dzikie zwierzęta. Ci którzy wywyższają siebie, przeciwstawiają się Bogu, upodabniają się do zwierząt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A po upływie dni, czyli po upływie siedmiu czasów; Dan 4:16,(13), Nabuchodonozor zaczął podnosić oczy ku niebiosom, czyli ku Bogu Najwyższemu; Ps 123:1,2, a wówczas zaczęła mu wracać zdolność rozumienia; Dan 4:34,35, (31,32), „Pod koniec tych dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem swoje oczy do nieba i wrócił mi mój rozum. Wtedy błogosławiłem Najwyższego i chwaliłem go, i wysławiałem Żyjącego na wieki, bo jego władza to władza wieczna, a jego królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz? Trzeba siedmiu lat ucisku, aby pod koniec tych dni, doświadczony tym ciężkim przeżyciem król, zaczął okazywać pokorę, spoglądać ku niebu, a wówczas zaczyna sobie uświadamiać, że władza Boga to władza wieczna. Dopóki wielka władza nie wróci do uznawania Boga za władcę, będzie ją trawić otumanienie, dopiero powrót do Boga sprawia, że władza trzeźwieje i zaczyna myśleć rozsądnie. Król otrzymał naukę od Boga, którą chociaż z oporami, ale przyjął, teraz uznaje Boga i Jego królestwo które uznaje za wieczne i przewyższające wszystkie inne. Zrozumiał że jego władza, życie i wielkość, nie od niego zależą, ale od Boga, w tej sytuacji musiał uznać boski autorytet; 1 Tym 1:17, Obj 4:11. Wówczas zaczął błogosławić Najwyższego; Ps 7:17,(18), Ps 92:1,2,(2,3). Nabuchodonozor trochę późno spostrzegł że człowiek jest niczym na tym świecie, że jest tylko prochem, ale większość ludzi uczy się dopiero, kiedy dosięgnie ich doświadczenie, wtedy jest płacz, bicie się w piersi, okazywanie żalu i obietnice poprawy. Podobnych spostrzeżeń dokonał władca po siedmiu latach utrapienia, wielkiego ucisku. Oto król zdał sobie sprawę z potęgi Najwyższego, zrozumiał że nawet wielkie narody znaczą dla Niego tyle co pyłek na wadze; Iza 40:15, Ps 62:9,(10). Człowiek powinien uzmysławiać sobie potęgę Stwórcy i uznawać Boga, a Słowo Boże, uznawać za święte i stosować jego zasady w życiu bez sporów z Bogiem; Iza 45:9, Rzym 9:20. Te siedem lat oznacza okres, na jaki król utracił rozum i władzę, to okres przybycia Pana Jezusa i przejęcia władzy przez Niego nad ludem Bożym, początek tysiącletniego panowania Chrystusa; Dan 12:1. Oznacza to, że podczas Milenium, władcy którzy się ukorzą i uznają zwierzchnictwo Króla królów, ocaleją i przedłużą swoje panowanie; Jonasz 3:6-10. Będą mieli pozostawioną władzę i będą sprawować władzę aby nie powstała anarchia wśród narodów i aby utrzymywać wśród nich porządek; 5 Moj 7:22. Wiele ludów i narodów przyjdzie do naszego Pana; 2 Sam 22:44-46, Ps 18:43,(44), królowie i książęta przyjdą i pokłonią się nisko przed Chrystusem Panem; Iza 49:7, który będzie Królem królów i Panem panów; Obj 19:16. Królowie ziemi, książęta, wysławiać będą święte imię Jahwe; Ps 148:11-13. Jednak narodom będzie głoszona dobra nowina aby mogli się nawrócić i przyjść na Syjon do domu Bożego; Obj 22:14. Mnóstwo ludzi skorzysta z tej możliwości; Mich 4:1-4. Niektórzy królowie będą przychylni władzy i panowaniu Jezusa Chrystusa i Jego królestwu; Ps 2:10-12. Bo Jahwe jest Bogiem wszystkich królestw ziemi; 2 Król 19:15, Ps 103:19, Jahwe będzie królem nad całą ziemią; Ps 47:2, Ps 145:10-13. A wszyscy królowie ziemi usłyszą wypowiedzi Jahwe i przyjdą aby sławić Najwyższego i śpiewać o drogach Jahwe; Ps 138:4,5. Skorygowani władcy bać się będą chwały Jahwe i będą się czuli zawstydzeni; Ps 102:15,(16), Iza 45:23,24. Ci którzy będą rządzić na chwałę Bogu i którzy uznają że Bóg sprawuje władzę nad nimi, na pewno przedłużą pomyślność swoją, ale ci którzy sami próbują być bogiem, stracą to prawo, gdyż Bóg postępuje według swojej woli z mieszkańcami ziemi, i nie ma nikogo, kto by powiedział, „co czynisz;” Iza 45:9. Zamysł Boży co do ustanowienia królestwa spełni się, królestwo Boże o które Jezus kazał nam prosić w modlitwach, przyjdzie na pewno; Mat 6:10, Iza 14:24.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wreszcie po upływie określonego czasu król zdrowieje, wraca mu pamięć, wraca zdolność myślenia i umiejętność właściwej oceny sytuacji; Dan 4:36,(33), „W tym czasie wrócił mi mój rozum i ku chwale mego królestwa wróciła do mnie moja dostojność i mój blask. Ponadto moi doradcy i książęta szukali mnie, zostałem umocniony w swoim królestwie i dano mi jeszcze większy majestat.” Władcy powinni właściwie oceniać sytuację, wiedzieć komu zawdzięcza życie i łaskę, nie polegać na sobie, swoich pragnieniach i celach, czy na ludzkich tradycjach i spekulacjach, ale na Bogu który może przywrócić do władzy; 2 Kron 33:13; „ Modlił się do Niego, a On dał się ubłagać. Wysłuchał jego modlitwę i przywrócił go na królestwo w Jeruzalem. I pojął wówczas Manasse, że to Jahwe jest Bogiem. Kiedy król w końcu poznał, że władzę sprawują niebiosa, że nie może polegać na sobie i swojej ocenie, własnych umiejętnościach i sile, kiedy porzucił pychę, stało się tak, że przywrócono mu królestwo; Przy 22:4. Tak jak wszystko wypełniło się na królu Nabuchodonozorze, tak wypełni się na władcach świata w dniach ostatnich. Jednak po chorobie, po umęczeniu i ciężkim doświadczeniu, król podniósł oczy ku niebu, zauważył swoją znikomość, wówczas okazał pokorę i wrócił mu zdrowy rozsądek. Po okresie próby i ciężkiego doświadczenia, król ukorzył się przed prawdziwym Bogiem. Nabuchodonozor potrafił wyciągać wnioski, okazał się mądrym człowiekiem. Postawa króla na początku pyszałka, później po doświadczeniach, uległa drastycznej zmianie. Późniejsza postawa króla, przedstawia człowieka doświadczonego, skruszonego, który dostrzega moc i wielkość Boga Najwyższego który przewyższa wszystkich jego dotychczasowych bogów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odmieniony władca zaczął wywyższać i wysławiać Króla niebios który potrafi upokorzyć tych, którzy chodzą w pysze; Dan 4:37,(34), „A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć.” Czwarty rozdział księgi Daniela niesie przesłanie dla królów ziemi, że to Bóg sprawuje władzę nad królestwem ludzkim, a ich władza jest chwilowa i mogą ją szybko utracić. Król Nabuchodonozor jest obrazem takich królów, którzy będą mieli na tyle pokory, aby przyjść i służyć Bogu Najwyższemu; Iza 49:23. Wszystkie narody przyjdą i oddadzą cześć, ponieważ prawdziwy Bóg jest godzien czci i wysławiania, bo ujawniają się sprawiedliwe wyroki Boże; Obj 15:3,4. A tych którzy postępują w pysze, na pewno poniży, choćby był królem czy kimś wielkim, czy małym; Hio 40:11, Jak 4:6,10. Pyszni mają zbyt wysokie mniemanie o sobie, polegają na sobie i dążą do zaspokajania swoich własnych ambicji, szukają chwały. Bóg z konieczności musi się im sprzeciwić; Hio 22:29, Łuk 14:11. Kiedy nadejdzie ów wielki dzień, przyjdzie on na każdego wywyższającego się i wyniosłego; Iza 2:11-13,17,18, Jer 25:31, sytuacja ulegnie szybkiej zmianie, wielcy zostaną poniżeni, a mali wywyższeni; Łuk 18:17, 1 Sam 2:7,8, Ps 113:7,8. Kiedy przyjdzie okres utrapienia i doświadczenia, wielcy zostaną utrapieni i doświadczeni przez okres siedmiu lat, aż pokornie uznają że to Jahwe jest Bogiem Najwyższym; Ps 75:6,7,(7,8). Bóg jest z człowiekiem skruszonym; Iza 57:15. Okaż rozsądek i mądrość, już dzisiaj rozważaj to ze zrozumieniem; Jer 23:20. Skrucha i pokora pomoże ci w zrozumieniu zamysłu Bożego i pomoże ci właściwie postępować; Mat 3:8, Ps 51:17,(19). Również Pan Jezus jest przyrównany w Słowie Bożym do drzewa, które wyrośnie i zastąpi wielkich tego świata. Jahwe sadzi na Syjonie wspaniałą sadzonkę, która przewyższy wszystkich innych, postać Oblubieńca stanie się jak Liban, będzie niezrównana jak wysmukły cedr; Pnp 5:15, „Uda jego są jak kolumny marmurowe, spoczywające na szczerozłotych podstawach; postać jego jest [wdzięczna] jak Liban, niezrównany jest jak cedry.” Cedr symbolizuje wielkość, siłę, dostojeństwo i majestat. Jak młody pęd cedru posadzony na wyniosłej górze, będzie się rozrastał aż stanie się potężnym drzewem, w którego cieniu znajdą pożywienie i schronienie wszelkie zwierzęta ziemi; Ps 50:10,11. Tu panował będzie Król dla sprawiedliwości a wszyscy będą czuć się bezpiecznie; Jer 23:5. A dni ludu Bożego będą jak dni tego drzewa; Iza 65:22. Kiedy pokorni znajdą się na duchowym Syjonie i w Nowej Jerozolimie, zostaną nam odpuszczone grzechy nasze i wówczas Jahwe ocieni nas obłokiem jak namiotem, który będzie dawał cień przed spiekotą i schronienie przed deszczową nawałnicą, wszyscy znajdziemy się w cieniu chwały Jahwe, jakby w cieniu ogromnego drzewa, ale tym razem będzie to Królestwo Boże i chwała Jahwe; 2 Moj 13:21, Iza 4:3-6, Obj 7:15. Bóg uzdrowi cały swój lud, który rozkwitnie jak palma w domu Bożym; Ps 92:12,13,(13,14), Ps 104:16. Prawi na Syjonie będą wydawać owoce prawości; Ps 1:3. Wielu ludzi ukorzy się jak król i szczerze przyjmą nadchodzące królestwo, a przyjdą do niego wszelkie drzewa aby upiększyć świątynię Jahwe, także te wielkie; Iza 60:13. I wszystkie krańce ziemi zawrócą do Jahwe; Ps 22:27,28,(28,29). Zbawione będą mnogie ludy którym usługiwać będą swoim cieniem i owocem drzewa, czyli usługujący w świętych zborach; Jer 17:8, Iza 1:26,27, Ps 52:8,(10). Słowa Jahwe wypełnią się na pewno, ponieważ Jahwe czuwa nad tym, aby słowa Jego wypełniły się; Jer 1:12, 4 Moj 23:19. Oto Bóg czyni coś nowego, nowe oznacza, że dotychczasowe systemy zostaną odrzucone, a w cieniu tego co nowe, będzie Boga wychwalał wszelki zwierz polny, szakale i strusie; Iza 43:19-21, Iza 65:18,19. Izrael miał nadzieję życia w cieniu pomazańca; Lam 4:20, chociaż ta nadzieja nie wypełniła się na cielesnym Izraelu, ale wypełni się na Izraelu duchowym; Gal 6:16, Rzym 9:8. A Oblubienica, dzieci Boga żywego, będzie odpoczywać w cieniu Oblubieńca i karmić się będziemy jego owocem; Pnp 2:3, „Jak jabłoń pośród drzew leśnych, tak umiłowany mój między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę spocząć, a owoc jego słodki jest memu podniebieniu.

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin